Byosenscanning – Healing av auran 20 minuter 200 kronor

Orsaken till många sjukdomstillstånd finns i auran
Byosenscanning – Healing av auran

Ordet byosen betyder ”sjukdomslinje” och är en metod där man använder sin sensitivitet i händerna för att upptäcka och behandla de områden som behöver Reiki. Detta kan även handla om problem och blockeringar som finns i din aura – det energifält som omger människans fysiska kropp. Att scanna och hela även auran är en mycket viktig del av en behandling eftersom orsaken till många sjukdomar och andra problem finns i auran. Genom att behandla auran arbetar man med orsaken och helar därigenom problemen innan de manifesterar sig i den fysiska kroppen. Till och med efter att ett problem har utvecklats i kroppen svarar klienten bättre på en Reiki-behandling om auran behandlas först.

  • Klienten svarar bättre på Reiki-behandlingen
  • Insikt i vad som skapade problemet
  • Vad som kan göras för att underlätta helandet
  • Klientens kropp accepterar Reiki-behandlingen fullständigt
  • Reikienergin flödar lättare under Reiki-behandlingen