Reiki borde vara ett stående komplement inom den palliativa vården

Komplementära metoder i sjukvården
I WHO:s definition av palliativ vård från 2008 betonar man att den palliativa vården ska tillgodose både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt ge stöd åt anhöriga i deras sorgearbete (World Health Organization, 2008). Komplementär- och alternativmedicin (KAM) Komplementär- och alternativmedicin (KAM) består av många olika metoder och intresset för dessa komplementära metoder växer, […]

Om mig som Reikiterapeut

Min viktigaste uppgift som Reikiterapeut är att förbereda dig så att den Universella livsenergin kan verka på ett så effektivt sätt som möjligt under behandlingen. Jag vill att du ska känna dig fullständigt trygg och känna tillit till att jag alltid vill dig väl och aldrig skulle döma dig eller dina livsval. En Reikiterapeut verkar […]

Bra att veta inför en Reikihealing-behandling

De flesta känner hur en lugn och djupt avslappnande känsla infinner sig under en Reikibehandling. Men det kan också vara bra att känna till att en del människor kan känna hur gamla obearbetade erfarenheter kommer upp till ytan igen, vilket gör att de gömda känslorna frigörs. Resultatet av det kan t.ex. bli ett förlösande skratt, […]

En healers uppgift – Hur många botas?

En healers uppgift En healer kommer och får aldrig avråda en person från att söka vård inom den ordinarie sjukvården. Däremot kan en healer ge en annorlunda och vidare syn på orsaker till vanliga sjukdomar och botandet av dessa. Healern och mottagaren arbetar tillsammans med syftet att öka personens egen förmåga till självläkning. Healern hjälper […]

Reikihealing behandling – Effekter

Reiki bidrar till läkning på många områden. På det fysiska området kan Reiki läka exempelvis värk, hudproblem, sårskador, influensa, migrän och fibromyalgi, etc. Det finns även rapporter om människor som med hjälp av Reiki tillfrisknat från allvarligare sjukdomar. Men viktigt att veta är att den Universella Livsenergin verkar där den mest behövs för tillfället och […]

Vad är Reikihealing och hur fungerar det?

Under en behandling genomför Reikiterapeuten en behandling av den fysiska kroppen genom att Reiki via ett antal förutbestämda handpositioner. Reiki är en healingmetod som har sina rötter långt tillbaka i vår tid. Den är vida spridd över hela världen och under det sista årtiondet har det skett en enorm spridning även i Sverige. Reiki har […]