Reiki borde vara ett stående komplement inom den palliativa vården

Komplementära metoder i sjukvården
I WHO:s definition av palliativ vård från 2008 betonar man att den palliativa vården ska tillgodose både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt ge stöd åt anhöriga i deras sorgearbete (World Health Organization, 2008). Komplementär- och alternativmedicin (KAM) Komplementär- och alternativmedicin (KAM) består av många olika metoder och intresset för dessa komplementära metoder växer, […]